Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba může obsahovat tyto činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajišťování, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, zájmů či obstarávání osobních záležitostí.