Závěrečné setkání pracovních skupin KPSS

V kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech proběhlo ve čtvrtek 23. května 2019 Závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních a návazných služeb, zástupci měst a obcí i široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá. Program setkání obohatila bývalá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov Iveta Turková, která se komunitnímu plánování v regionu nadále věnuje, a může se tak s námi podělit o zkušenosti dobré praxe. Hlavním cílem setkání bylo seznámit členy procesu plánování s prioritami a opatřeními, které jsou praktickým výstupem činnosti pracovních skupin a dále předložit 1. verzi Komunitního plánu k široké diskuzi.

Možnost vyjádřit své připomínky mají všichni – bližší informace, včetně všech dokumentů ke stažení, naleznete na www.mas.ricansko.eu, popř. na vyžádání na emailu socialni.planovani@ricansko.eu.