Ukončení projektu

S koncem roku 2019 jsme úspěšně ukončili i projekt Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591), který jsme realizovali 2 roky a přinesl nám množství informací, výstupů, setkání a navázaných spoluprací.

V průběhu posledních dvou let jsme Vás pravidelně informovali o našich aktivitách v rámci spolupráce se sociálními službami, plánování jejich rozvoje, zjišťování potřeb obyvatel v našem regionu a další. Do projektu se zapojilo bezmála 100 osob, které nám pomohly zjistit informace z „terénu“ – s čím bojují, co je trápí, jak by se dala situace vylepšit, na čem bychom mohli dále pracovat, co by si zasloužilo naši pozornost a spoustu dalších podnětů. Spolupracovali jsme nejen s odborníky v sociálních službách, ale také s klienty služeb, s širokou veřejností, s obcemi. Naším nejvyšším cílem bylo přispět ke zlepšení kvality života u nás – v regionu MAS Říčanska. Ne nadarmo se totiž říká, že úroveň společnosti se pozná podle toho, zda a jak se dokáže postarat o své potřebné. V tomto slova smyslu se výstupy projektu dotýkají všech – i Vás.

Každý se můžeme dostat v životě do takové situace, která vyžaduje pomoc zvenčí – stáří, zdravotní problémy, finanční problémy, problémy v rodině. V mnohých případech se může jednat právě o sociální služby, které Vám v tuto chvíli pomohou. Naším cílem a přáním je, aby pro Vás v danou chvíli byla potřebná pomoc dostupná a ideálně ušitá na míru dle Vaší aktuální situace.

V průběhu našich aktivit jsme se Vám snažili „polidštit“ a zpřístupnit pojem „komunitní plánování“ nebo „sociální služby“. Navštěvovali jsme akce pro veřejnost, abychom Vás o našich aktivitách informovali a dali příležitost všem těm, kteří by rádi svůj názor vyjádřili. Hovořili jsme na zastupitelstvech některých obcí, spolupracovali jsme s okolními městy a čerpali jsme od nich zkušenosti a příklady dobré praxe v rámci plánování rozvoje sociálních služeb. Připravili jsme pro Vás Katalog poskytovatelů sociálních služeb tak, abyste i Vy mohli jednoduše zjistit, kdo Vám může pomoci – www.socialni.ricansko.eu.

Díky projektu nevznikly jen oficiální dokumenty, ale nová partnerství a troufám si říci, že i přátelství, založená nejen na profesní úrovni. Pokud chcete nahlédnout do oficiálních dokumentů projektu, můžete na www.socialni.ricansko.eu/dokumenty nebo na webu realizátora MAS Říčansko www.mas.ricansko.eu.

Děkujeme všem zúčastněným za přízeň, čas a energii, kterou do spolupráce s námi vložili.

Vážíme si toho.

Realizační tým za MAS Říčansko o.p.s.