Závěrečné setkání pracovních skupin KPSS

V kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech proběhlo ve čtvrtek 23. května 2019 Závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních a návazných služeb, zástupci měst a obcí i široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá. Program setkání obohatila bývalá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov Iveta Turková, která se komunitnímu plánování v regionu nadále věnuje, … Pokračování »