Plán rozvoje KE STAŽENÍ

Všechny dokumenty, které vznikly v rámci realizace projektu Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska naleznete ke stažení v sekci DOKUMENTY. V případě, že budete mít k výstupům jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, prosím, na email SOCIALNI.PLANOVANI@RICANSKO.EU. Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska Příloha č. 1: Metodika zpracování a struktura procesu plánování Příloha č. … Pokračování »

Ukončení projektu

S koncem roku 2019 jsme úspěšně ukončili i projekt Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591), který jsme realizovali 2 roky a přinesl nám množství informací, výstupů, setkání a navázaných spoluprací. V průběhu posledních dvou let jsme Vás pravidelně informovali o našich aktivitách v rámci spolupráce se sociálními službami, plánování jejich rozvoje, zjišťování potřeb obyvatel v našem … Pokračování »

Závěrečné setkání pracovních skupin KPSS

V kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech proběhlo ve čtvrtek 23. května 2019 Závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních a návazných služeb, zástupci měst a obcí i široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá. Program setkání obohatila bývalá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov Iveta Turková, která se komunitnímu plánování v regionu nadále věnuje, … Pokračování »