Denní stacionář

V denních stacionářích (tzv. „školky pro seniory“) se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Týdenní stacionáře poskytují tytéž služby v rámci týdenní pobytové formy služby.