Intervenční centrum

Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím.