Pracovně aktivizační programy

Hlavním cílem je nácvik a adaptace na běžné pracovní prostředí s postupným zvyšováním nároků na pracovní výkon a zodpovědnost.