Týdenní stacionář

V týdenních stacionářích (tzv. „školky pro seniory“) se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to v rámci týdenní pobytové formy služby.