Analytické podklady

Sociodemografická analýza / Sociodemografická analýza MAS Říčansko

Analýza poskytovatelů sociálních služeb / Analýza poskytovatelů sociálních a navazujících služeb MAS Říčansko

Analýza potřeb uživatelů / Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb MAS Říčansko

Celková SWOT analýza za všechny pracovní skupiny ke stažení 2018_11_23_SWOT celková

Dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb (registrované služby/neregistrované a navazující služby)