Azylový dům sv. Terezie

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.


Druh služby:
Azylové domy
Poskytovatel:
Arcidiecézní charita Praha
Adresa:
Pernerova 336/20
186 00 Praha 8-Karlín
Telefon:
222 313 738
E-mail:
adterezie@praha.charita.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Osoby bez přístřeší, osoby s trestní minulostí
Forma služby:
  • Pobytová
Úhrada:
  • Za úhradu