Dětské krizové centrum

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte.


Druh služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel:
Dětské krizové centrum
Adresa:
V zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle
Telefon:
777 715 215
E-mail:
problem@ditekrize.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Rodina, Děti a mládež
Forma služby:
  • Terénní
  • Ambulantní
Úhrada:
  • Zdarma