Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je zařízení zaměřené na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména u dívek ve věku 15 – 18 let. Základní diagnosticko-terapeutický program v rezidenční (pobytové) formě a navazujících ambulantních formách je realizován v sídle organizace, jednotlivé specializované programy  pak na odloučených pracovištích.


Druh služby:
Školské zařízení
Adresa:
Na Dlouhé mezi 19
147 00 Praha 4 – Hodkovičky
Telefon:
241 723 646
E-mail:
info@dum-praha.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Dívky s poruchami chování
Forma služby:
  • Pobytová
  • Ambulantní