Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Říčany. Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.


Druh služby:
Sociálně-právní ochrana dětí
Poskytovatel:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Říčany
Adresa:
Komenského nám. 1850, Říčany
Telefon:
323618241
E-mail:
blanka.spolkova@ricany.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Děti a mládež
Forma služby:
  • Terénní
  • Ambulantní
Úhrada:
  • Zdarma