Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit

Posláním Poradenského centra pro náhradní rodinnou péči Rozumu a Citu, z. s. je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Konkrétně  jde o pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází.


Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Poskytovatel:
Rozum a Cit, z.s.
Adresa:
Na Výsluní 2271, Říčany
Telefon:
733 102 901
E-mail:
poradna@rozumacit.org
Webové stránky:
Druh klientů:
Pěstouni a děti v pěstounských rodinách
Forma služby:
  • Terénní
  • Ambulantní
Úhrada:
  • Zdarma