Poradna pro rodiče – SANANIM (prevence a léčba drogových závislostí)

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou tvář, která se objevuje s neúprosnou logikou - tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvobody, smrti. Chceme podat pomocnou ruku všem, kteří na to čekají, kteří volají své SOS. A varovat ty, pro které je droga Symbolem magického neznáma romantické vzpoury, únikem z nepřátelské skutečnosti.


Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Poskytovatel:
SANANIM z.ú.
Adresa:
Školská 1267/30
Praha 1-Nové Město, 110 00
Telefon:
284 824 234
E-mail:
ctrnacta@sananim.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Forma služby:
  • Ambulantní
Úhrada:
  • Zdarma