Sociální poradna při Dětském a dorostovém detoxikačním centru

Dětské a dorostové detoxikační centrum je jediným pracoviště svého druhu v České republice. Poskytuje akutní lůžkovou péči dětem a mladistvým do 18 let věku se zkušeností či závislostí na psychotropních látkách. Součástí takové péče je samozřejmě i ambulantní léčba v odborných ambulancích.


Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Poskytovatel:
NEMOCNICE Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Adresa:
Vlašská 336/36
Praha 1-Malá Strana, 118 00
Telefon:
257 197 138
E-mail:
socporadna@nmskb.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Forma služby:
  • Ambulantní
Úhrada:
  • Zdarma