Terénní program Magdaléna – Benešovsko a Praha východ

Cílem služby mj. je vyhledat uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí a minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i širokou veřejnost, především snížit riziko přenosu infekčních chorob.


Druh služby:
Terénní programy
Poskytovatel:
Magdaléna, o.p.s.
Adresa:
Nová Pražská 399, 256 01 Benešov
Telefon:
737 797 014
E-mail:
info@magdalena-ops.cz
Webové stránky:
Druh klientů:
Uživatelé nelegálních návykových látek
Forma služby:
  • Terénní
Úhrada:
  • Zdarma